Verificació de l'edat

Tens més de 18 anys?

A l'entrar a aquest lloc vostè accepta la nostra política de privacitat

Aquest lloc web requereix que tingueu 18 anys o més per accedir-hi. Verifiqueu la vostra edat per veure el contingut.

Avís Legal

AVÍS LEGAL

TITULAR DEL WEB I DADES DE CONTACTE

El present domini a Internet és titularitat de DIXANSDAGE SL (proprietaria de les marques ATARONXIA i MELIMELUM by Ataronxia.) Amb CIF / NIF B67585232 i domicili en C / DELS Abaixadors, 11 BIS 08003 BARCELONA (BARCELONA).

DIXANSDAGE SL és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona,

Les marques ATARONXIA i Melimelum x Ataronxia és una marca registrada al registre de marques i patents.

Les presents condicions s’apliquen a tot el web propietat de DIXANSDAGE SL: http://www.ataronxia.com.

La finalitat del web és informativa i venda en línia.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Per correu electrònic, escrivint megustataronxia@ataronxia.com

Per escrit, dirigint-se a C / DELS Abaixadors 11 BIS, 08003 BARCELONA (BARCELONA).

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels clients de ATARONXIA i altres usuaris d’Internet. Pel sol ús d’aquest web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d’ús.

ATARONXIA es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés al web, així com els continguts en ella inclosos.

LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. Rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ella, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari exonera de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament de l’servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

En el cas d’incloure enllaços a altres pàgines web, declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització d’aquests enllaços.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquest web es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Llevat que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a ATARONXIA i Melimelum x Ataronxia. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El domini titularitat de DIXANSDAGE SL (www.ataronxia.com) no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis ni de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de DIXANSDAGE SL, ATARONXIA i Melimelum x Ataronxia.

POLÍTICA PER ENLLAÇAR A AQUESTA WEB

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del web. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció abastant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de ATARONXIA i Melimelum x Ataronxia, ​​la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web de ATARONXIA i Melimelum x Ataronxia, ​​incloure-la com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que s’hi ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a ATARONXIA i Melimelum x Ataronxia.

Sota cap circumstància, ATARONXIA i Melimelum x Ataronxia seran responsables dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.

Protecció de dades personals

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació de l’tractament de les dades de l’usuari d’acord amb la nostra política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Llegiu detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

COOKIES

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitat adaptada als interessos de l’usuari. El mer ús d’aquesta web amb les galetes activades en el navegador implica l’acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.

Llegiu detingudament la nostra política de cookies. per conèixer els tipus de galetes empleats, i com bloquejar-les i esborrar al seu navegador.

PREVALENÇA DE LA VERSIÓ ESPANYOLA

En el cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Avís Legal, així com les relacions entre i els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de BARCELONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris que s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

Copyright © DIXANSDAGE SL

No hi ha productes al carretó.